Hoe werkt
een warmtepomp?

Alles over de werking van een warmtepomp

Op deze pagina leest u alles over de werking van warmtepompen aan de hand van de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen. Hoe werkt een warmtepomp? En hoe werken de verschillende soorten? Hoe kan een warmtepomp optimaal werken in uw woning? Hoe kan een warmtepomp koelen? Lees snel verder voor de antwoorden op deze en andere vragen.

Hoe werkt een warmtepomp?

Om te verwarmen, werkt een warmtepomp eigenlijk zoals een koelkast. In een koelkast wordt warmte onttrokken aan de binnenkant van het toestel, waardoor de temperatuur daalt. Het toestel geeft vervolgens die warmte af aan de lucht buiten het toestel. Een warmtepomp doet juist het omgekeerde in verwarming. De warmtepomp onttrekt warmte uit de buitenlucht, ventilatielucht of de bodem (grondwater, aarde of met PVT-warmtepomppanelen) en zet die efficiënt om in verwarmingsenergie voor uw woning of uw water. Om te koelen gebeurt het omgekeerde, en wordt de warmte uit uw woning naar buiten gevoerd.

Deze ingenieuze warmtepomp werking is mogelijk doordat in de warmtepomp een speciale vloeistof - koudemiddel genoemd - circuleert. Het verdampte koudemiddel wordt samengeperst door de compressor, waardoor het gas heet wordt en bruikbare warmte bevat. Deze hete gassen condenseren in een wisselaar en geven de warmte af voor verwarming of tapwater. Door het expansieventiel neemt de druk af en koelt het koudemiddel verder af, waardoor het weer van gas overgaat naar vloeistof.

Door op deze manier te werken is een kleine hoeveelheid elektriciteit nodig om warmte te verplaatsen die al aanwezig is in de omgeving. Bij traditionele systemen moet alle energie voor verwarming worden aangeschaft.

Warmtepomp werking in beeld

Om het gehele proces extra te verduidelijken, hebben we de werking van de warmtepomp uitgelegd in een infographic. Download de infographic via de onderstaande button.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang de link voor het document in uw mailbox.

This is not correct
This is not correct
This is not correct

Door op 'Verzenden' te klikken, gaat u automatisch akkoord met de inschrijving op onze nieuwsbrief. Deze is altijd direct opzegbaar via de link 'afmelden' onderin de e-mail.

Bedankt voor uw aanmelding.

We hebben u zonet een e-mail gestuurd met de downloadinstructies.

Hoe werken de 4 verschillende soorten warmtepompen?

Er zijn vier soorten warmtepompen, die elk een andere werking hebben: lucht/water warmtepompen, water/water warmtepompen, ventilatielucht/water warmtepompen en hybride warmtepompen. Het verschil zit onder andere in het wel of niet gebruikmaken van een bodembron, een buitenunit of een ventilatiesysteem. Hieronder leggen we u per type warmtepomp uit hoe ze werkt. Welke warmtepomp het meest geschikt is voor uw woning hangt af van verschillende factoren zoals de isolatie, het verwarmingssysteem en het eventueel aanwezige ventilatiesysteem. Een installateur bij u in de buurt kan het beste beoordelen welke warmtepomp precies bij uw woning past.

Hoe werkt een lucht/water warmtepomp?

De werking van een lucht/water warmtepompen is als volgt: de warmtepomp onttrekt met behulp van een buitenunit warmte-energie uit de buitenlucht. Zelfs als het buiten vriest, kan ze met die energie genoeg warmte genereren om uw woning en sanitair water te verwarmen. We onderscheiden dan nog de ‘monoblock’ en de ‘SPLIT-uitvoering’.

Bij de monoblock-uitvoering zitten alle componenten met koudemiddel in de buitenunit. Het koudemiddel circuleert door de componenten in deze unit in een gesloten circuit. Er is dus maar zeer weinig koudemiddel nodig! De energie uit de buitenlucht wordt omgezet naar verwarmingswarmte en via de condensor afgegeven aan de leiding die de buitenunit verbindt met de binnenunit. Die binnenunit zorgt vervolgens met een geïntegreerd of losstaand boilervat en een regelunit voor het verwarmen van uw huis en uw water. Om te koelen, draait de lucht/water warmtepomp deze werking om.

Bij de SPLIT-uitvoering loopt het koudemiddel door een leiding van de buitenunit naar de binnenunit toe. De condensor zit in de binnenunit, de compressor, de verdamper en het expansieventiel in de buitenunit. De koudemiddelleiding vormt een gesloten circuit waarin koudemiddel circuleert en zo zet de warmtepomp de warmte-energie uit de buitenlucht om in warmte voor de verwarming en het water in het boilervat. De SPLIT-uitvoering kan ook koelen door de werking om te draaien.

Hoe werkt een water/water warmtepomp?

Een water/water warmtepomp, ook ‘geothermische warmtepomp’ genoemd, onttrekt voor haar werking energie uit de aardbodem. Dit kan via een open bron die water uit de bodem oppompt of couranter met een gesloten bron. Een gesloten bron is een buizennet met brine (vloeistof die niet kan invriezen) warmte aan de aardbodem. Gesloten bronnen kunnen dus met horizontale of verticale sondes zijn. Met deze warmtepomp is het zelfs mogelijk energie te onttrekken of aan de buitenlucht met PVT-warmtepomppanelen op het dak of de gevel.

De thermische energiewarmte uit de bron wordt omgezet in verwarmingsenergie voor het verwarmen van uw huis of van het water in uw boilervat voor bijvoorbeeld uw keuken en badkamer. In de zomer haalt de warmtepompinstallatie de koelte uit de bodembron in huis.

Hoe werkt een ventilatielucht/water warmtepomp?

Met behulp van een warmtewisselaar haalt een ventilatielucht/water warmtepomp van NIBE warmte uit de ventilatielucht voordat die afgekoeld naar buiten geblazen wordt. Niet alleen ‘gewone warmte’ uit de ventilatielucht, maar ook energie uit de condensatie van ventilatielucht. Door al die energie te benutten, is een torenhoog rendement mogelijk. Een ventilatielucht/water warmtepomp heeft geen bodembron of buitenunit nodig en is daardoor ook geschikt voor appartementen.

Hoe werkt een hybride warmtepomp?

Werkt uw stookketel nog goed, maar wilt u toch duurzaam verwarmen? Dan is een hybride warmtepomp een goede tussenstap. Een monoblock of SPLIT lucht/water warmtepomp zorgt in deze combinatie op een duurzame manier voor verwarming en eventueel koeling. De gekoppelde stookketel zorgt voor de bereiding van sanitair water en - als het nodig is op koude dagen - voor aanvullende centrale verwarming. Een modulerende monoblock of SPLIT lucht/water warmtepomp zorgt in deze combinatie op een duurzame manier voor verwarming en eventueel ook voor actieve koeling. De All-Electric Ready hybride warmtepompen van NIBE werken na een simpele uitbreiding en het verwijderen van de cv-ketel volledig elektrisch.

Meer vragen over de werking van een warmtepomp

Hoe werkt een warmtepomp om te koelen?

Een warmtepomp wordt vooral toegepast om te verwarmen, maar bepaalde warmtepompen kunnen uw woning ook verkoelen. Dit kan op verschillende manieren, afhankelijk van het soort warmtepomp. Bij water/water warmtepompen wordt het water in het cv-systeem met behulp van het koude water uit de bodembron afgekoeld tot circa 18 °C en zo door de vloerverwarming gestuurd. Omdat het water uit de bron al koud genoeg is, moet de warmtepompcompressor niet draaien. Dit noemen we ‘passieve koeling’. Lucht/water warmtepompen keren hun werking om: de warmte wordt uit het huis onttrokken en naar buiten gestuurd. Dan spreken we over ‘actieve koeling’, omdat hiervoor de warmtepompcompressor wel moet draaien.

Lees meer

Hoe zorgt een warmtepomp voor sanitair warm water?

Om sanitair water te verwarmen, wordt warmte-energie uit de bron (de bodem, buitenlucht of ventilatielucht) omgezet in verwarmingswarmte. Die wordt dan via een warmtewisselaar afgegeven aan het water in het boilervat. Dat kan, afhankelijk van het type warmtepomp, een geïntegreerd vat zijn of een losstaand boilervat. De compressor van de warmtepomp zorgt voor water van circa 55 à 65 °C.

Hoe kan een warmtepomp samenwerken met zonnepanelen?

Een warmtepomp maakt dus gebruik van de warmte uit duurzame bronnen en zet die om in energie voor het verwarmen of koelen van je woning en het bereiden van warm water. De compressor van de warmtepomp gebruikt stroom als hulpenergie voor dit proces, net als voor het actief koelen. Die energie kun je ook zelf duurzaam opwekken met fotovoltaïsche zonnepanelen op uw dak. Op die manier kunt u van uw woning zelfs een nulenergiewoning maken.

Lees meer

Wat zijn PVT-warmtepomppanelen?

PVT-warmtepomppanelen kunnen samen met een NIBE water/water warmtepomp zónder grondboring of captatienet zorgen voor verwarming, koeling en warm water. PVT-panelen combineren de techniek van fotovoltaïsche zonnepanelen (PV-panelen) die groene stroom opwekken en zonnecollectoren die zorgen voor warm water. De basis van PVT-warmtepomppanelen is een corrosiebestendige warmtewisselaar van koperen buizen en aluminium met een speciale coating. De warmte uit de omgevingslucht wordt via de lamellen opgenomen door een koudemiddel (zelfs bij heel lage temperaturen onder 0°) en naar de warmtepomp gevoerd. Dat gebeurt dus ook als het buiten vriest.

Lees meer

Wat is het rendement van een warmtepomp?

De warmtepomp maakt voor haar werking gebruik van gratis warmte uit de buitenlucht, bodem of ventilatielucht. Met een beperkte hoeveelheid stroom voor de compressor kan een zeer hoog rendement behaald worden met de NIBE warmtepompen. Dit rendement kan zelfs oplopen tot meer dan 600%. Voor het optimale rendement is onder andere een juiste afstemming van de bron en het cv-afgiftesysteem belangrijk. Het rendement is bovendien ook afhankelijk van het type warmtepomp, het type bron, het type cv-systeem en het juiste onderhoud.

Hoeveel geluid maakt een warmtepomp in werking?

Elke NIBE water/water warmtepomp werkt vrijwel geluidloos, doordat de bron in de grond zit en er bij de ontwikkeling veel aandacht is geschonken aan de beperking van het geluid van de compressor. Bij een ventilatielucht/water warmtepomp en een lucht/water warmtepomp veroorzaakt de ventilator het meeste geluid. Bij een ventilatielucht/water warmtepomp moet aandacht geschonken worden aan een goede geluidsisolatie in het kanalensysteem. En bij een lucht/water warmtepomp zorgt voldoende aandacht voor een correcte plaatsing en bepaalde maatregelen voor het minimaliseren van het geluid. Daarbij is het goed om te weten dat de NIBE warmtepompen behoren tot de stilste op de markt en dat ze een ‘silent mode’ hebben.

Lees meer

Wat is nodig qua onderhoud voor een goede werking?

Het is voor een goede warmtepomp werking - net als bij een cv-ketel of uw auto - belangrijk om de nodige aandacht te besteden aan onderhoud en service. Het ‘hart’ van de warmtepomp bestaat uit de compressor en het koudemiddelcircuit en vraagt geen of weinig onderhoud, maar de bron van de warmtepomp en het afgiftesysteem vragen wel de nodige aandacht. Het gaat dus vooral om onderhoud van de installatie.

Lees meer

Hoeveel stroom verbruikt een warmtepomp?

Voor haar werking haalt een warmtepomp energie uit de omgeving en zet die om in bruikbare warmte voor centrale verwarming en warm water. Omgekeerd kan ze ook koelen. De compressor en enkele andere onderdelen van de warmtepomp verbruiken elektrische energie. Het rendement van een warmtepomp wordt uitgedrukt in een getal: de COP. Heeft uw warmtepomp bijvoorbeeld 1 kWh aan elektrische energie nodig om 4,8 kWh verwarmingswarmte in te leveren, dan bedraagt de COP 4,8/1=4,8. Dit rendement is heel goed realiseerbaar. Het betekent dat elke kWh elektriciteit die je koopt 4,8x zoveel aan warmte oplevert.

Lees meer

DE NIBE WARMTEPOMPEN

Dankzij meer dan 40 jaar ervaring met warmtepomptechniek beschikt NIBE inmiddels over een breed en onderscheidend assortiment met warmtepompen.. In de onderstaande artikelen leest u meer over de werking van een aantal warmtepompen uit ons aanbod:

Alles over de werking van een warmtepomp